Workshops og arbeidsmøter

Det har til nå blitt gjennomført 21 workshops med alle de fagansvarlige i prosjektet. Første møtet var 30. november 2020, og siste var 8.januar 2021. På møtene gjennomgikk prosjektets CEEQUAL-assessor i Sweco alle relevante poenggivende spørsmål sammen med de fagansvarlige. Samtidig ble det diskutert mulige løsninger og tiltak for å kunne dokumentere at spørsmålene er besvart.
Gjennomgangene viser at prosjektet foreløpig ligger an til å nå nivået «Very good», som er ambisjonen. Vi ser allerede nå at dette verktøyet bidrar til at beslutninger som tas, gir mer bærekraftige løsninger.