Vedtatt detaljregulering

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lindesnes kommunestyre den 16. juni 2022 i sak 47/22 (planid 202007), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune.

Nedenfor kan du finne alle dokumentene som ble vedtatt:

Vedlegg til planforslag:

Grunnerverv 

Grunnerverv i henhold til reguleringsplanen vil gjennomføres av Nye Veier AS. Mer informasjon om grunnerverv finner du her: https://www.nyeveier.no/grunnerverv/ 

Spørsmål om reguleringsplanen kan rettes til: 

Håkon Lohne, Prosjektleder Plan, Nye Veier, tlf. 479 72 727  

Annet: