Vedtatt detaljregulering

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lindesnes kommunestyre den 16.juni 2022 i sak 47/2022 (planid 202007), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune.

Møteprotokoll finner du her: