Nye Veier er i gang med et planarbeid for å avklare korridor for E39 mellom Mandal og Lyngdal. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som er til nytte for trafikantene, og som har god samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Korridoren Nye Veier foreslår har minimal berøring av kildene for drikkevannet til Mandal i Lindesnes kommune.

 Se mer om saken på Nye Veiers hjemmeside