I følge Lister avis onsdag 30. oktober, vil Riksantikvaren godkjenne planene for ny E39 mellom Herdal og Mandalselva mot at det foretas arkeologiske undersøkelser.

https://www.lister24.no/nyheter/i/WbWpmd/godkjenner-plan-mot-undersoekelser