Planforslag for Lyngdal kommune

Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni 2021 å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden vil være fra 10. juni – 20. august 2021.

Eikeråstunnelen vest. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201805 i Lyngdal). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei. 

En visuell fremstilling av planforslaget kan du se her: STORYMAPS eller i DinE39.  (Bildegalleri av tiltaket i Lyngdal finnes nederst på denne side)

Nedenfor vil du finne alle dokumenter som ble oversendt til Lyngdal kommune.


Planforslag Lyngdal kommune


Vedlegg til planforslag

Lyngdal bildegalleri

Film av tiltaket i Lyngdal kommune: