Planforslag for Lyngdal kommune til 2. gangsbehandling

Nedenfor vil du finne alle dokumenter som ble oversendt til Lyngdal kommune.

Eikeråstunnelen vest. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201805 i Lyngdal). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei. 

En visuell fremstilling av planforslaget kan du se her: Storymaps eller i DinE39


Planforslag Lyngdal kommune


Vedlegg til planforslag