Planforslag for Lindesnes

Den 7. juli overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lindesnes kommune. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag.

Bro over Audnedalen
Bro over Audnedalen. Foto: Sweco

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei. 

En visuell fremstilling av planforslaget kan du se her: STORYMAPS eller i DinE39.  (Bildegalleri av tiltaket i Lindesnes finnes nederst på denne side)

Nedenfor vil du finne alle dokumenter som ble oversendt til Lindesnes kommune.

Planforslag Lindesnes kommune

Vedlegg til planforslag

Lindesnes bildegalleri

Dronefilm over Audnedalen

 

Dronefilm over Hageland