Planforslag for Lindesnes til 1. gangsbehandling

Den 7. juli overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lindesnes kommune. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden var fra 6. november – 18. desember 2021. 

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei. 

En visuell fremstilling av planforslaget kan du se her: Storymaps eller i DinE39.  (Bildegalleri av tiltaket i Lindesnes finnes nederst på denne side)

Se kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune 05.11.2021 her.


Nedenfor vil du finne alle dokumenter som ble oversendt til Lindesnes kommune.

Vedlegg til planforslag