Planforslag for Lindesnes

Den 7. juli overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lindesnes kommune. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden er fra 6. november – 18. desember 2021. 

Detaljreguleringen viderefører og optimaliserer løsninger og formål gitt i vedtatt områderegulering. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet hovedvei. 

En visuell fremstilling av planforslaget kan du se her: STORYMAPS eller i DinE39.  (Bildegalleri av tiltaket i Lindesnes finnes nederst på denne side)

Nedenfor vil du finne alle dokumenter som ble oversendt til Lindesnes kommune.

Vedlegg til planforslag

Dronefilm over Audnedalen

 

Dronefilm over Hageland

 

Lindesnes bildegalleri