Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Sweco står på vegne av Nye Veier bak nettsiden E39mandal-lyngdal.no. Sweco er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven GDPR artikkel 19), generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven GDPR artikkel 18 nr. 1) og hvordan høringsinnspill som sendes inn i forbindelse med en plansak behandles (offentlighetsloven §3).

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkaplser med mindre annet er spesifisert.

Hva er det rettslige grunnlaget?

Dette er ofte for å kunne ta kontakt med forbruker for å svare på henvendelser, sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste som mulig.

Hvor hentes opplysningene fra?

Denne nettsiden henter kun inn personopplysninger du frivillig gir oss, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Mer informasjon ang cookies finnes på siden om cookieerklæring her: https://e39mandal-lyngdal.no/cookieerklaering-eu/

Lagring av opplysninger og behandling av disse er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysninger i form av forespørsler og cookies deles ikke med utenforstående tredjeparter. Personopplysninger oversendt som en del av et høringsinnspill vil bli oversendt i til Nye Veier, og kan bli brukt videre av Sweco og Nye Veier i forbindelse med planarbeidet for den planen som innspillet er sendt inn i forbindelse med.

Hvordan brukes personopplysninger som er sendt inn som en del av et høringsinnspill?

Høringsinnspill som sendes inn gjennom digitalt skjema, epost eller på brev i forbindelse med en plansak er å regne som offentlige dokumenter og vil kunne gjengis i sin helhet med mindre de inneholder sensitiv informasjon. Innspillene vill inngå som en del av saksgangen i behandling av planen.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Det er kun personopplysningene som er forbundet med forespørsler og høringsinnspill som kan bli lagret. Opplysninger sendt inn i forbindelse med forespørsler vil ikke bli brukt til annet en direkte korrespondanse via e-post. (navn og e-postadresse). Personopplysninger oversendt som en del av et høringsinnspill vil bli lagret i Sweco sine datasystemer.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Nye Veiers berettigede interesser. Sweco og Nye Veier kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss via kontaktskjema i bunnen dersom du ønsker å utøve din rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til nettsiden.


Dersom du mener at Sweco og Nye Veier sin behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.