Opptak fra folkemøter

Folkemøte Lyngdal kommune – 11.01.2021


Folkemøte Lindesnes kommune – 13.01.2021

Presentasjoner fra folkemøter