Opptak fra folkemøter

Folkemøte Lyngdal kommune – 12.08.2021

 

Folkemøte Lyngdal kommune – 11.01.2021Folkemøte Lindesnes kommune – 13.01.2021

Presentasjoner fra folkemøter