Formål

Nye Veier AS planlegger en ny firefelts motorvei fra Mandalselva i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Områdereguleringen for strekningen ble vedtatt i mars og april 2020 i Lyngdal og Lindesnes kommuner. Sweco Norge AS er engasjert som rådgiver for prosjektet.

I november 2020 igangsetter Nye Veier sammen med Sweco arbeidet med detaljreguleringen for strekningen. Ambisjonen for planarbeidet er vedtak innen utgangen av 2021 og ferdig utbygd veistrekning i 2026. Strekningen er cirka 25 km og inneholder to kryss med to tilførselsveier, flere broer og tunneler.

Ny E39 blir trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og dermed knytte Agder tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.