Om prosessen

Regjeringen vektlegger raskere prosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel.

Samtidig styrker regjeringen det lokale selvstyret i planleggingen. Dette betyr at fylkeskommunene og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser.  (Sitat fra Nasjonal forventinger til regional og kommunal planlegging)

Det legges opp til en rask planprosess i henhold til de nasjonale forventingene. For å få dette til legges det opp til tett dialog med planmyndighetene, som er avgjørende for å klare å holde planlagt fremdrift.