Nyhetsarkiv

januar 14, 2021

Se de digitale opptakene her

Nye Veier ønsker å takke for deltakelse i de to folkemøtene som ble gjennomført i Lyngdal og Lindesnes kommuner 11....
Read More
Viltkartlegging E39 Mandal - Lyngdal øst
januar 11, 2021

Nye Veier kartlegger trekkruter med viltkamera

Nye Veier har et omfattende kartleggingsprogram pågående. Målet er å treffe optimalt med viltpassasjer når ny trafikksikker E39 skal realiseres...
Read More
Varslingskart E39 Mandal - Lyngdal øst
desember 7, 2020

NYE VEIER: Starter detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal

Nå starter arbeidet med detaljregulering av ny E39 videre fra Mandal til Herdal i Lyngdal. Målet er vedtatt plan innen...
Read More
Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst
desember 3, 2020

Medvirkningsstrategi 2020-2021

Ta en titt på den nye siden som forklarer hvilken strategi Nye Veier har lagt for engasjere befolkningen i prosjektet...
Read More
Pøvefiske i Moslandsvatn av Sweco
oktober 23, 2020

Nye Veier i gang med omfattende natur- og miljøkartlegging

Moslandsvatn er planlagt som reservevannkilde for Lindesnes kommune og vil bli prøvefisket som et ledd i undersøkelsene som skal gjøres....
Read More
september 21, 2020

Nye Veier: Ser frem til å starte detaljregulering Mandal – Lyngdal

Nye Veier starter i høst arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. –...
Read More
august 25, 2020

Kunngjøring av vedtatt opphevelse av kommunedelplan for del av E39 Fardal – Vatlandstunnelen

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15, vedtok Lyngdal kommunestyre den 18.06.2020 (sak 67/2020), å oppheve del...
Read More
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
mai 25, 2020

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Formannskapet, etter delegert myndighet, i Lyngdal kommune vedtok den 26.03.2020, sak 22/2020, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Kommunestyret i...
Read More