Nyhetsarkiv

august 25, 2020

Kunngjøring av vedtatt opphevelse av kommunedelplan for del av E39 Fardal – Vatlandstunnelen

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15, vedtok Lyngdal kommunestyre den 18.06.2020 (sak 67/2020), å oppheve del...
Read More
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
mai 25, 2020

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Formannskapet, etter delegert myndighet, i Lyngdal kommune vedtok den 26.03.2020, sak 22/2020, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Kommunestyret i...
Read More