Nyhetsarkiv

mai 20, 2021

Detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst oversendt til Lyngdal kommune

Lene bruer sett fra bebyggelsen. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon. Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal -...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal Klimaberegninger
mai 9, 2021

Nye Veier i gang med klimaberegninger for E39 Mandal – Lyngdal øst

Tonje Terkelsen er i ferd med å måle inn posisjonen for det dypeste punktet i myra som ligger rundt Blørstadtjønna....
Read More
E39 Mandal - Lyngdal Arkeologi
mai 6, 2021

Avdekker hemmeligheter fra fortiden

Det er høy aktivitet i regi Nye Veier om dagen, i korridoren for ny, trafikksikker E39 mellom Mandalselva i Lindesnes...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst team
april 26, 2021

De lager planen for ny E39 Mandal-Lyngdal

Et betydelig antall personer jobber hver dag med å utvikle detaljreguleringen for ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal. Her...
Read More
Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst
april 23, 2021

Nye Veier takker for innspill i forbindelse med varsel om fire mindre utvidelser av planområdet

Den 19. mars 2021 varslet Nye Veier om fire mindre utvidelser av planområdet (markert med blå markering i kartet), ihht. Plan- og bygningsloven...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst CEEQUAL
april 13, 2021

Internasjonal miljøsertifisering for Nye Veier-prosjekter

Nye Veier jobber aktivt i alle utbyggingsprosjekter med å redusere klimagassutslipp og miljøfotavtrykk sammenlignet med tradisjonelle veiutbyggingsprosjekt. I det arbeidet...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal Lyngdal Ungdomsskole
mars 26, 2021

Spennende skoledager med E39-veiprosjekt på timeplanen

Lærte om E39-prosjekt og veiplanlegging. 10. trinn ved Lyngdal ungdomsskole har hatt Nye Veiers E39-prosjekt mellom Mandal og Lyngdal på...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst varslingskart
mars 18, 2021

Kunngjøring om mindre utvidelser av varslet område i arbeid med detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Den 4. og 5. desember 2020 ble det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes kommune og Herdal i Lyngdal kommune....
Read More
Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst
mars 12, 2021

Se innkomne høringsuttalelser fra varsel om oppstart

Varsel om oppstart og merknadsbehandling 20. januar 2021 var fristen for å sende inn innspill til varsel om oppstart av...
Read More
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
januar 22, 2021

Nye Veier takker for oppmøte og verdifulle innspill

Den 4. desember 2020 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8....
Read More