Nyhetsarkiv

Blørstadkrysset
november 16, 2021

Nye Veier inviterer til digitalt folkemøte for Lindesnes kommune 17.11.2021

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for...
Read More
Opptak av folkemøte for Lindesnes
november 5, 2021

Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune

-Last ned varslingskart   -Last ned brev til berørte  Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst team
september 24, 2021

Takker for innspill til planprosess Mandal-Lyngdal øst

Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune...
Read More
På jakt etter alger sammen med NIVA
september 8, 2021

På jakt etter alger sammen med NIVA

NIVA gjennomfører feltarbeid i Sjølingstadbekken/Storbekken i Lindesnes kommune. Foto: Sweco AS  I disse dager undersøker Sweco på oppdrag for Nye Veier 22 bekker som blir enten direkte...
Read More
september 8, 2021

Nye Veier kartlegger fremmede uønskede arter

Kjempespringfrø vokste langs grøft. Bildet er tatt ved et jorde ikke langt fra Ommundsvatnet. Foro: Sweco AS I disse dager...
Read More
september 8, 2021

Kartlegger grunnforholdene for ny E39 Mandal – Lyngdal

Grunnboring utført av beltegående rigg. Foto: Sweco Nye Veier utarbeider detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal. Som grunnlag for arbeidet med å...
Read More
Bro over Audnedalen
juli 8, 2021

Nytt steg nærmere utbygging av E39 Mandal – Lyngdal

Nye Veier har med oversendelsen av forslag til detaljregulering til Lindesnes kommune tatt et nytt viktig steg på veien mot...
Read More
juli 2, 2021

Spennende funn i E39-utgravningene

I forbindelse med planarbeidene for ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal undersøker Kulturhistorisk Museum kulturminner. Oldtidsgården...
Read More
Varslingskart E39 Mandal - Lyngdal øst offentlig ettersyn
juni 10, 2021

Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lyngdal kommune

Last ned varslingskart - Planområde Lyngdal med varslingsgrense og områdeplanens avgrensning:Last ned Last ned varslingskart - Planområde Lyngdal med varslingsgrense:Last...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst Illustrasjon sett fra Herdal mot Lene
juni 2, 2021

Milepæl E39 Mandal – Lyngdal øst

Utvalg for Miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok tirsdag 1. juni 2021, enstemmig å legge forslag til detaljreguleringsplan...
Read More