Nyhetsarkiv

E39 Mandal - Lyngdal Lyngdal Ungdomsskole
mars 26, 2021

Spennende skoledager med E39-veiprosjekt på timeplanen

Lærte om E39-prosjekt og veiplanlegging. 10. trinn ved Lyngdal ungdomsskole har hatt Nye Veiers E39-prosjekt mellom Mandal og Lyngdal på...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst varslingskart
mars 18, 2021

Kunngjøring om mindre utvidelser av varslet område i arbeid med detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Den 4. og 5. desember 2020 ble det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes kommune og Herdal i Lyngdal kommune....
Read More
Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst
mars 12, 2021

Se innkomne høringsuttalelser fra varsel om oppstart

Varsel om oppstart og merknadsbehandling 20. januar 2021 var fristen for å sende inn innspill til varsel om oppstart av...
Read More
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
januar 22, 2021

Nye Veier takker for oppmøte og verdifulle innspill

Den 4. desember 2020 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8....
Read More
januar 14, 2021

Se de digitale opptakene her

Nye Veier ønsker å takke for deltakelse i de to folkemøtene som ble gjennomført i Lyngdal og Lindesnes kommuner 11....
Read More
Viltkartlegging E39 Mandal - Lyngdal øst
januar 11, 2021

Nye Veier kartlegger trekkruter med viltkamera

Nye Veier har et omfattende kartleggingsprogram pågående. Målet er å treffe optimalt med viltpassasjer når ny trafikksikker E39 skal realiseres...
Read More
Varslingskart E39 Mandal - Lyngdal øst
desember 7, 2020

NYE VEIER: Starter detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal

Nå starter arbeidet med detaljregulering av ny E39 videre fra Mandal til Herdal i Lyngdal. Målet er vedtatt plan innen...
Read More
Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst
desember 3, 2020

Medvirkningsstrategi 2020-2021

Ta en titt på den nye siden som forklarer hvilken strategi Nye Veier har lagt for engasjere befolkningen i prosjektet...
Read More
Pøvefiske i Moslandsvatn av Sweco
oktober 23, 2020

Nye Veier i gang med omfattende natur- og miljøkartlegging

Moslandsvatn er planlagt som reservevannkilde for Lindesnes kommune og vil bli prøvefisket som et ledd i undersøkelsene som skal gjøres....
Read More
september 21, 2020

Nye Veier: Ser frem til å starte detaljregulering Mandal – Lyngdal

Nye Veier starter i høst arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. –...
Read More