Nyhetsarkiv

oktober 23, 2020

Nye Veier i gang med omfattende natur- og miljøkartlegging

Moslandsvatn er planlagt som reservevannkilde for Lindesnes kommune og vil bli prøvefisket som et ledd i undersøkelsene som skal gjøres....
Read More
september 21, 2020

Nye Veier: Ser frem til å starte detaljregulering Mandal – Lyngdal

Nye Veier starter i høst arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. –...
Read More
august 25, 2020

Kunngjøring av vedtatt opphevelse av kommunedelplan for del av E39 Fardal – Vatlandstunnelen

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15, vedtok Lyngdal kommunestyre den 18.06.2020 (sak 67/2020), å oppheve del...
Read More
mai 25, 2020

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Formannskapet, etter delegert myndighet, i Lyngdal kommune vedtok den 26.03.2020, sak 22/2020, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Kommunestyret i...
Read More