Nyhetsarkiv

Varslingskart E39 Mandal - Lyngdal øst offentlig ettersyn
juni 10, 2021

Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lyngdal kommune

Last ned varslingskart - Planområde Lyngdal med varslingsgrense og områdeplanens avgrensning:Last ned Last ned varslingskart - Planområde Lyngdal med varslingsgrense:Last...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst Illustrasjon sett fra Herdal mot Lene
juni 2, 2021

Milepæl E39 Mandal – Lyngdal øst

Utvalg for Miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok tirsdag 1. juni 2021, enstemmig å legge forslag til detaljreguleringsplan...
Read More
mai 20, 2021

Detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst oversendt til Lyngdal kommune

Lene bruer sett fra bebyggelsen. Illustrasjon: Wichada Treepoonpon. Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering for prosjektet E39 Mandal -...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal Klimaberegninger
mai 9, 2021

Nye Veier i gang med klimaberegninger for E39 Mandal – Lyngdal øst

Tonje Terkelsen er i ferd med å måle inn posisjonen for det dypeste punktet i myra som ligger rundt Blørstadtjønna....
Read More
E39 Mandal - Lyngdal Arkeologi
mai 6, 2021

Avdekker hemmeligheter fra fortiden

Det er høy aktivitet i regi Nye Veier om dagen, i korridoren for ny, trafikksikker E39 mellom Mandalselva i Lindesnes...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst team
april 26, 2021

De lager planen for ny E39 Mandal-Lyngdal

Et betydelig antall personer jobber hver dag med å utvikle detaljreguleringen for ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal. Her...
Read More
Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst
april 23, 2021

Nye Veier takker for innspill i forbindelse med varsel om fire mindre utvidelser av planområdet

Den 19. mars 2021 varslet Nye Veier om fire mindre utvidelser av planområdet (markert med blå markering i kartet), ihht. Plan- og bygningsloven...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst CEEQUAL
april 13, 2021

Internasjonal miljøsertifisering for Nye Veier-prosjekter

Nye Veier jobber aktivt i alle utbyggingsprosjekter med å redusere klimagassutslipp og miljøfotavtrykk sammenlignet med tradisjonelle veiutbyggingsprosjekt. I det arbeidet...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal Lyngdal Ungdomsskole
mars 26, 2021

Spennende skoledager med E39-veiprosjekt på timeplanen

Lærte om E39-prosjekt og veiplanlegging. 10. trinn ved Lyngdal ungdomsskole har hatt Nye Veiers E39-prosjekt mellom Mandal og Lyngdal på...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst varslingskart
mars 18, 2021

Kunngjøring om mindre utvidelser av varslet område i arbeid med detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Den 4. og 5. desember 2020 ble det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes kommune og Herdal i Lyngdal kommune....
Read More