Nyhetsarkiv

juni 30, 2022

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lindesnes kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lindesnes kommunestyre den 16. juni 2022 i sak 47/22 (planid 202007),...
Read More
juni 17, 2022

Vedtak i Lindesnes kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lindesnes kommunestyre detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst den 16.juni 2022...
Read More
juni 2, 2022

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lyngdal kommune 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12. mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013),...
Read More
mai 25, 2022

E39 Mandal-Lyngdal klargjøres for sluttbehandling i Lindesnes kommune

Prosjektleder plan Håkon Lohne, Nye Veier. Nye Veier har oversendt reviderte plandokumenter til 2.gangsbehandling i Lindesnes kommune. Politisk behandling forventes...
Read More
mai 18, 2022

Ett skritt nærmere ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Lyngdal kommune vedtok detaljregulering for ny E39 Mandal – Lyngdal øst, den 12. mai. Dette gjelder den delen av strekningen...
Read More
februar 2, 2022

Nye Veier kartlegger bunnforhold i Mandalselva

Bildet er fra kartlegging i Fedafjorden 1. februar. I disse dager undersøker Sweco på oppdrag for Nye Veier bunnforholdene i...
Read More
januar 21, 2022

E39 Mandal – Lyngdal klargjøres for sluttbehandling

Blørstadkrysset i Lindesnes kommune. Herfra bygges tilførselsvei til Vigeland. Høringsperioden av detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune...
Read More
januar 14, 2022

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lyngdal kommune

Planområde Lyngdal med tegnforklaring. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Lyngdal kommunestyre den 21.12.2021 i sak 82/2021...
Read More
desember 7, 2021

Nye Veier takker for fremmøte på åpen kontordag, 24.november

Onsdag 17. november avholdt Nye Veier digitalt folkemøte om planforslaget i Lindesnes. Som supplement til folkemøtet, inviterte Nye Veier til åpen kontordag...
Read More
Blørstadkrysset
november 22, 2021

Nye Veier inviterer til åpen kontordag på Vigelandsstua den 24. nov.

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for...
Read More
1 2 3 4