Nyhetsarkiv

mai 25, 2022

E39 Mandal-Lyngdal klargjøres for sluttbehandling i Lindesnes kommune

Prosjektleder plan Håkon Lohne, Nye Veier. Nye Veier har oversendt reviderte plandokumenter til 2.gangsbehandling i Lindesnes kommune. Politisk behandling forventes...
Read More
mai 18, 2022

Ett skritt nærmere ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Lyngdal kommune vedtok detaljregulering for ny E39 Mandal – Lyngdal øst, den 12. mai. Dette gjelder den delen av strekningen...
Read More
februar 2, 2022

Nye Veier kartlegger bunnforhold i Mandalselva

Bildet er fra kartlegging i Fedafjorden 1. februar. I disse dager undersøker Sweco på oppdrag for Nye Veier bunnforholdene i...
Read More
januar 21, 2022

E39 Mandal – Lyngdal klargjøres for sluttbehandling

Blørstadkrysset i Lindesnes kommune. Herfra bygges tilførselsvei til Vigeland. Høringsperioden av detaljregulering E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune...
Read More
januar 14, 2022

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan i Lyngdal kommune

Planområde Lyngdal med tegnforklaring. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 har Lyngdal kommunestyre den 21.12.2021 i sak 82/2021...
Read More
desember 7, 2021

Nye Veier takker for fremmøte på åpen kontordag, 24.november

Onsdag 17. november avholdt Nye Veier digitalt folkemøte om planforslaget i Lindesnes. Som supplement til folkemøtet, inviterte Nye Veier til åpen kontordag...
Read More
Blørstadkrysset
november 22, 2021

Nye Veier inviterer til åpen kontordag på Vigelandsstua den 24. nov.

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for...
Read More
Blørstadkrysset
november 16, 2021

Nye Veier inviterer til digitalt folkemøte for Lindesnes kommune 17.11.2021

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for...
Read More
Opptak av folkemøte for Lindesnes
november 5, 2021

Kunngjøring om offentlig ettersyn av planforslaget for E39 Mandal – Lyngdal øst i Lindesnes kommune

-Last ned varslingskart   -Last ned brev til berørte  Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge...
Read More
E39 Mandal - Lyngdal øst team
september 24, 2021

Takker for innspill til planprosess Mandal-Lyngdal øst

Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune...
Read More
1 2 3 4