Spennende skoledager med E39-veiprosjekt på timeplanen

E39 Mandal - Lyngdal Lyngdal Ungdomsskole

Lærte om E39-prosjekt og veiplanlegging. 10. trinn ved Lyngdal ungdomsskole har hatt Nye Veiers E39-prosjekt mellom Mandal og Lyngdal på på timeplanen. Fra venstre: Sander Eftesøl, Sander Tofteland, Jesper Jerdal, Kaia Tønnessen, Silje Simonsen, Levi Fredriksen, Vegard Høyland, Yousef Youssef, Duncan Janke. Foran er Peter Eikenes (t.v.) og Erik Knape.  Foto: Marius Thoresen.

Hva foregår når Nye Veier på vegne av samfunnet planlegger for bygging ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal? Og hvorfor er det viktig å engasjere seg i planprosessen? Skoler i Lindesnes og Lyngdal har hatt veiprosjekt på timeplanen.

I de to siste ukene har Nye Veier invitert tre skoler i Lindesnes og Lyngdal kommuner til å delta i et undervisningsopplegg om den nye planlagte veien mellom Mandal og Lyngdal øst. Barne- og ungdomsråd i regionen er også involvert. Sammen med kommunene, har Nye Veier sørget for et innholdsrikt medvirkningsopplegg med mål om å høre og ivareta barn og unges interesser i planprosessen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide har vært engasjert medvirkningsprosjektet.

Se hele filmen her

Digitalt undervisningsopplegg

Nye Veier har sammen med Sweco laget et digitalt undervisningsopplegg om veiprosjektet E39 Mandal-Lyngdal, spesielt rettet mot barn og unge i regionen. Opplegget er lagt til rette slik at lærere på de utvalgte skolene bruker opplegget i sin undervisning. Hensikten med undervisningsopplegget er å gi elever innblikk i planprosess for veiprosjektet, og at Nye Veier får kunnskap om hvordan elevene bruker nærområdet sitt og hvordan veiprosjektet kan påvirke det. Nye Veier og kommunene ønsker å få fram barn og unges meninger om veiplanene og høre hva barn og unge tenker tenker det kan ha betydning for sin framtid.

Som introduksjon til undervisningsopplegget har Nye Veier sammen med rådgivningsfirmaet Sweco utviklet informasjonsfilm om planprosessarbeidet. Den er laget i tett samarbeid med barne- og ungdomskoordinatorer i Lindesnes og Lyngdal kommuner, barn og unges talspersoner i tillegg til lærere på utvalgte berørte skoler. Interessen for arbeidet har vært stor.

I tilknytning til informasjonsfilmen, har Nye Veier utarbeidet noen spørsmål som lærerne kunne ta med seg og bygge undervisningsopplegget på. Hva er for eksempel viktig for barn og unge når den nye veien skal bygges? Og hvordan tror de at dette vil påvirke hverdagen deres?

Anne Lans Syvertsen, barn og unges talsperson i plansaker i Lindesnes kommune, sier hun er glad for opplegget, og vil gjerne at barn og unge kan fortelle om det er områder som blir berørt av veien som er viktige for denne målgruppen.

– De får i tillegg mulighet til å forklare hvorfor dette er viktig slik at de som planlegger kan få en bedre forståelse av barnas perspektiv og interesser. Det kan være steder som brukes som badeplass, turområde, lekeplass i skogen, teltplass, speiderhytte, utsiktspunkt, jakt og fiske, eller som har fin natur og rikt dyreliv, sier Lans.

Mens man i tidligere planprosesser har vært avhengig av skriftlige innspill via brev og elektronisk post, har Nye Veier tatt i bruk digitale løsninger som forenkler muligheten for publikum å fremme sine innspill til planarbeidet. Undervisningsopplegget med barn og unge ender opp med at elevene fremmer sine innspill til planarbeidet gjennom den digitale medvirkningsportalen som Nye Veier har lansert.

– Det er viktig for oss i Nye Veier at barn og unge erfarer at deres stemme blir tatt på alvor, og at deres innspill får virkning på fellesskapet, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Barn og unges talsperson i Lyngdal kommune, Marius Thoresen, sier seg enig i dette.

– Prosjektet blir mer helhetlig, og får et bedre resultat om barn og unge også kan få bidratt med sitt syn på en så omfattende sak som veiutbygging er. Det handler blant annet om å få identifisert viktig områder for bevaring. Samtidig er det en stor mulighet for barn og unge å innblikk i hvordan det demokratiske systemet er bygget opp i Norge, og lære noe om muligheten for å gi innspill. Dette er et viktig element og handler om å utvikle aktive medborgere i samfunnet, som er med på å påvirke samfunnet rundt seg.  Ikke minst er dette viktig for ungdommene selv, ettersom de ser at deres mening teller. Dette handler om å bygge selvbilde, selvfølelse, en følelse av mening og påvirkningskraft hos unge mennesker, sier Marius Thoresen.

Blant skolene som deltar i den digitale undervisningen og medvirkningsopplegget er Vigeland ungdomsskole (9.trinn) og Nyplass barneskole (7.trinn) i Lindesnes og Lyngdal ungdomsskole (10.trinn). Innspillene har allerede begynt å komme inn. Klasseleder i klasse 7B på Nyplass barneskole, Trond Finstad, forteller om en spennende prosess.

– Elevene har fått økt generell kunnskap om planprosess og hvordan nye, trafikksikre veier blir til. I tillegg til innblikk i det store veiprosjektet gjennom kommunen. Det er jobbet godt i grupper, og mange tema er drøftet. Både lærere og elever synes det har vært et spennende medvirkningsprosjekt, sier klasseleder Trond Finstad.

Nye Veier besøkte de to sjuendeklassene. Senior kommunikasjonsrådgiver Nils Bernt Rinde i Nye Veier gav elevene innblikk i hvordan de jobber med oppdraget å bygge ny trafikksikker vei mellom Kristiansand og Ålgård, og hvordan delstrekningen Mandal – Lyngdal øst er en viktig brikke i det totale E39-pusespillet.

– Det er meget inspirerende å lytte til ungdommen. De har mange tanker og spørsmål. Dette undrvisningsprosjektet er samfunnsfag i praksis, har vært en viktig generator for å sikre at barn og unges stemmer blir med i medvirkningsprosessen, sier Nils Bernt Rinde.

Medvirkningsprosjektet var komplett når elevene hadde levert sine innspill via til Nye Veiers digitale medvirkningsportal. Foran fra venstre: Hannah Stensland Rypestøl og Kristupas Valantinavicius. Bakenfor fra venstre: Nataniel Leander Hoven Fidjestøl og Najmaldin Mohamed Maghribi. Stående: Lærer Chris Inge Sand.

 Andreas Årre Stiland (t.v.) og Ole Andreas Egeli Stensland syntes det var spennende å lære om veiprosjektet til Nye Veier fra Mandal til Lyngdal i Agder.

Fra venstre: Zaid Ghaleb Alakabani, Dennis Aurdal Røksland, Simon Tjelland Lian og Sivert Kaafjord Johnsen.

Samfunnsfag i praksis: Lærer Trond Finstad rapporterer om inspirerte elever som gjennomførte samfunnsfag i praksis med å lære om planprosess og medvirkning i Nye Veiers E39-prosjekt fra Mandal til Lyngdal. Elev Sigrun Hennestad Grisledal ses like bak Finstad.