Spennende funn i E39-utgravningene

I forbindelse med planarbeidene for ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal undersøker Kulturhistorisk Museum kulturminner. Oldtidsgården på Bjerland i Lindesnes ble ekstra spennende for arkeologene.

Prosjektleder i arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk Museum, Lucia Uchermann Koxvold meddeler til Nye Veier at det er gjort interessante og spennende funn i strekningen mellom Mandal og Herdal.

– Spesielt gøy er den store variasjonen, sier Koxvold. Vi har undersøkt både veifar, gravrøyser, gammel åkermark, kokegropsfelt, grunnmurer fra hus, et nesten komplett gårdsanlegg, noen flotte varder oppe på heia samt to hellere. Alt dette spredt utover 25 km!

– Hva har vært høydepunktene så langt?

– Det er lett å trekke frem gårdsanlegget på Bjerland i Lindesnes som et virkelig høydepunkt. Her har vi undersøkt en ganske godt kjent hustuft fra middelalder, som har vært nevnt i skriftlige kilder lenge, sier Lucia Uchermann Koxvold.

Sporene de har funnet kan knyttes til to bosettings- og fraflyttingsmønstre, hvorav den første fasen fant sted rundt 200 år e.Kr. Mye tyder på at gårdene er har blitt tatt i bruk flere ganger, helt opp til vår tid.

– Det er sjeldent at man får mulighet til å undersøke slike velbevarte anlegg fra middelalder, påpeker Lucia.

Kulturhistorisk Museum har også undersøkt en stor gravrøys på Loppeneset i Lyngdal. Gravrøysa er typologisk er datert til romertid (Kr.f.-500 e.Kr.), og ligger på toppen av en morenerygg med nærliggende elveløp.

Ikke alt man kan forstå

Det er ikke all arkeologi eller funn kan man forstå umiddelbart. På flere av plassene Kulturhistorisk Museum har undersøkt, trenger de rett og slett hjelp av naturvitenskapen for å forstå hva det er de har funnet.

– Dateringer av kull eller artsbestemmelse av bein funnet i kokegroper eller korn fra gamle dyrkningsflater er alle resultater som kan gi innsikt i fortidens menneskers liv og leven. Dette er funn som mulig kanskje kan gi oss enda viktigere data enn enkeltstående gjenstandsfunn ville gjøre, sier Koxvold.

– Når er utgravningene ferdig?

– Vi startet allerede den 19 april. Hovedundersøkelsen er ferdig 2. juli, opplyser prosjektleder Lucia Uchermann Koxvold i arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk Museum.

Les mer på prosjektnettsiden:  http://www.norark.no/prosjekter/e39-mandalselva-herdal/pa-vei-videre-e39-mandal-herdal/