Se innkomne høringsuttalelser fra varsel om oppstart

Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst

Varsel om oppstart og merknadsbehandling

20. januar 2021 var fristen for å sende inn innspill til varsel om oppstart av dette planarbeidet. I alt kom det inn innspill fra 93 ulike interessenter (myndigheter, organisasjoner og privatpersoner). 37 av disse kom inn via medvirkningsportalen, Din E39.

Les mer om merknadsbehandlingen og se de innkomne innspillene her: Merknadsbehandling