På jakt etter alger sammen med NIVA

På jakt etter alger sammen med NIVA

NIVA gjennomfører feltarbeid i Sjølingstadbekken/Storbekken i Lindesnes kommune. Foto: Sweco AS 

I disse dager undersøker Sweco på oppdrag for Nye Veier 22 bekker som blir enten direkte eller indirekte påvirket av nye E39 mellom Mandal i Lindesnes og Herdal i Lyngdal.  

Vassdragene skal undersøkes for begroingsalger.  

Begroingsalger er fastsittende alger som vokser i bekker, for eksempel på steiner, grus og vannplanter.  

-I dagligtale ville mange kalt disse algene for “grønske”. Begroingsalgene i en bekk består av samfunn, ofte med mange forskjellige arter. Ulike miljøforhold gir ulike algesamfunn. Endringer i miljøforholdene kan derfor påvises som endringer i artssammensetningen over tid. På denne måten fungerer begroingsalger som indikatorer for miljøtilstanden i bekken, sier miljørådgiver Louise Esdar i Sweco.  

Informasjon om begroingsalgene brukes for å dokumentere tilstanden i bekkene før anleggsarbeid. Nye undersøkelser av algesamfunnene underveis og etter anleggsperioden kan fortelle hvor sterk miljøbelastningen blir, og om eller når de naturlige leveforholdene er gjenopprettet etter at anleggsarbeidet er avsluttet.  

Bistand fra NIVA 

NIVA har lang og bred erfaring med artsbestemmelse av begroingsalger, og er med i prosjektet på å artsbestemme begroingsalger. I tillegg har de vært med på andre strekninger av nye E39 mellom Kristiansand og Mandal.  

Alger fungerer som indikatorer på miljøtilstanden i bekker og elver. Her er Joanne Lynn Kemp fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Bildet er tatt i Sodelandsbekken nord for Mandal i Lindesnes kommune. Foto: Sweco AS