Nye Veier takker for oppmøte og verdifulle innspill

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Den 4. desember 2020 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og fremtidsrettet E39 i tråd med områderegulering, som ble vedtatt 23.04.20 i Lindesnes og 26.03.20 i Lyngdal kommuner. 

I forbindelse med oppstart av planarbeidet, ble det arrangert digitale informasjonsmøter i begge kommunene. I Lyngdal 11. januar 2021 registrerte Nye Veier 135 unike tilskuere på folkemøte, mens i Lindesnes to dager senere ble det registrert 273.  

Frist for å komme med innspill var 20. januar2021. Nye Veier fikk inn 120 innspill, hvorav 73 innspill ble sendt inn via den digitale medvirkningsportalen, DinE39, og 47 innspill per e-post og brev. 

Nye Veier takker for alle innspill med nyttig informasjon. Alle innspill vil oppsummeres og svares ut i eget merknadsdokument. Merknadsdokumentet vil publiseres på prosjektnettsiden og følge saken. 

Opptak og presentasjoner fra folkemøtene finner du her

Bildetekst: Med digitale folkemøter får publikum muligheten til å få informasjon om og stille spørsmål omkring pågående planprosess fra der man befinner seg. Betingelsen er at man disponerer enten smarttelefon, nettbrett eller datamaskin. Bildet viser hvordan produsenten kobler sammen ressursene som bidrar i det digitale møtet. Foto: Nye Veier