Nye Veier takker for innspill i forbindelse med varsel om fire mindre utvidelser av planområdet

Medvirkning E39 Mandal - Lyngdal øst

Den 19. mars 2021 varslet Nye Veier om fire mindre utvidelser av planområdet (markert med blå markering i kartet), ihht. Plan- og bygningsloven §12-8. Utvidelsene omfatter kun Lindesnes kommune og bakgrunnen for utvidelsene er optimalisering av tiltaket og løsninger for midlertidige bygge- og anleggsområder samt driftsveier. 

De fire mindre utvidelsene er: 

  1. Areal vest for fv. 4054 Farmoveien  
  1. Areal sør-øst for fv. 460 Audnedalsveien nr. 367 og 365  
  1. Areal ved Skofteland vest for fv. 460 Audnedalsveien  
  1. Areal langs grusvei Nedre Undal til Haddeland 

Frist for å komme med innspill var 18. april 2021.Det har totalt kommet inn 10 innspill fra myndigheter og privatpersoner. Nye Veier takker for alle innspill med nyttig informasjon. Alle innspill vil oppsummeres og svares ut i eget merknadsdokument, sammen med innkomne innspill til varsel om oppstart. Merknadsdokumentet vil publiseres på prosjektnettsiden og følge saken.  

Les mer om utvidelsen av varslingsområdet her 

Kopi av innkomne høringsuttalelser ifm. varsel om utvidelsen finner du her