Nye Veier takker for fremmøte på åpen kontordag, 24.november

Onsdag 17. november avholdt Nye Veier digitalt folkemøte om planforslaget i Lindesnes. Som supplement til folkemøtet, inviterte Nye Veiertil åpen kontordag på Vigelandsstua i Lindesnes onsdag 24. november kl. 12.00-18.00.På åpen kontordag stilte representanter fra Nye Veier og Sweco. Mange benyttet anledningen til å komme innom for en god prat omkring planprosess for den 25 kilometer lange strekningen mellom Mandalskrysset og Herdal hvor ny, trafikksikker E39 skal realiseres.

E39 Åpen kontordag

 Noen av spørsmålene innbyggerne var opptatte av var knyttet til erstatning og hvordan grunneiers eiendom blir berørt. Herunder kom også spørsmål angående driftsveier. Mange hadde også spørsmål til anleggsgjennomføring, og hvordan hogst blir organisert.  

I tillegg til disse temaene, var flere interessert i å snakke om støyskjerming, veivann, matjord og ivaretakelse av vilttrekk. Alle spørsmål ble svart ut direkte i samtalene, med henvisning til planforslaget og fagrapporter. Disse kan lastes ned på prosjektnettsiden her.  

Frist for å komme med innspill til planforslaget er 18.desember, for Lindesnes sin befolkning.  Dette kan sendes inn via den digitale medvirkningsportalen, DinE39, eller per e-post og brev.  

Nye Veier takker for oppmøte, og alle gode innspill.