Nye Veier inviterer til digitalt folkemøte for Lindesnes kommune 17.11.2021

Blørstadkrysset

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune.

Nye Veier avholder digitalt informasjonsmøte om planforslaget for den delen av strekningen som ligger i Lindesnes. Møtet avholdes onsdag 17. november kl. 18.00.

Lenke til informasjonsmøtet publiseres på prosjektnettsiden, www.e39mandal-lyngdal.no samme dag som møtet avholdes.

Informasjonsmøtet tas opp, og legges ut på prosjektnettsiden i etterkant.

Frist for innsendelse av innspill til planforslaget i Lindesnes er 18. desember 2021.

Innspill må sendes skriftlig ved å bruke en av følgende kanaler:

  • post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».