Nye Veier inviterer til åpen kontordag på Vigelandsstua den 24. nov.

Blørstadkrysset

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober 2021 å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lindesnes kommune.

Onsdag 17. november avholdt Nye Veier digitalt folkemøte om planforslaget i Lindesnes. Som supplement til folkemøtet, inviterer Nye Veier til åpen kontordag på Vigelandsstua onsdag 24. november kl. 12.00-18.00. På åpen kontordag stiller representanter fra Nye Veier og Sweco. Her kan alle som ønsker å komme innom få mulighet til å stille spørsmål om prosjektet.

Hensynet til Covid-19

Nye Veier vil legge til rette for et smittevernsvennlig arrangement. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjoner, bes det om at du holder deg hjemme.

Informasjon om prosjektet

Alle plandokumenter er tilgjengelig på prosjektets nettside: www.e39mandal-lyngdal.no  Her ligger også en film av planforslaget og en visuell fremstilling av planens hovedtrekk (StoryMap).

Nye Veier minner om frist for innsendelse av innspill til planforslaget i Lindesnes, 18. desember 2021.

Innspill må sendes skriftlig:

via kartportalen DinE39 på www.e39mandal-lyngdal.no

eller via epost: E39ML@sweco.no

eller via post til Sweco Norge AS v/ Marius Fiskevold, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst».