Kunngjøring om mindre utvidelser av varslet område i arbeid med detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal øst

E39 Mandal - Lyngdal øst varslingskart

Den 4. og 5. desember 2020 ble det varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for ny E39 mellom Mandalselva i Lindesnes kommune og Herdal i Lyngdal kommune.
Prosjektet jobber nå med optimaliseringer av tiltaket, og det er blant annet sett på løsninger for midlertidige bygge- og anleggsområder samt driftsveier i anleggsperioden. Dette arbeidet har avdekket behov for fire mindre utvidelser av varslingsområdet. Utvidelsene omfatter kun Lindesnes kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det derfor om følgende fire mindre utvidelser av planområdet (markert med blå markering i kartet): 

  1. Areal vest for fv. 4054 Farmoveien 
  2. Areal sør-øst for fv. 460 Audnedalsveien nr. 367 og 365 
  3. Areal ved Skofteland vest for fv. 460 Audnedalsveien 
  4. Areal langs grusvei Nedre Undal til Haddeland

Grunneiere er tilskrevet. Kunngjøringen blir annonsert i lokalaviser 20.03.2021

Les mer om utvidelsen av varslingsområdet her