Nye Veier i gang med klimaberegninger for E39 Mandal – Lyngdal øst

E39 Mandal - Lyngdal Klimaberegninger

Tonje Terkelsen er i ferd med å måle inn posisjonen for det dypeste punktet i myra som ligger rundt Blørstadtjønna. Prøvepunktet viser en dybde på hele 8,7 meter. Foto: Samuel Vingerhagen


Bli ikke overrasket, om du møter på hyggelige, reflekskledde personer stående midt ute på ei myr med lang stålstang. De er på jobb for Nye Veier, og innhenter viktig informasjon vi trenger i vårt arbeid med å få til gode klimaberegninger for veiprosjektet. I det arbeidet inngår kartlegging av myrdybder. Det er første gang Nye Veier gjør en så omfattende undersøkelser av karboninnholdet i myrer.

Tonje Terkelsen og Samuel Vingerhagen fra Sweco har vært i felt i traseen for ny E39 en ukes tid. De måler hvor dype myrene er. Arbeidet utføres ved hjelp av en lang stålstang (myrspyd) som stikkes ned i myra. Det er planlagt å måle myrdybder rundt 140 steder.

– De målte dybdene skal suppleres med data fra grunnboringer, og det analyseres hvor mye organisk materiale som finnes i de forskjellige myrene, sier planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier. Resultatet vil inngå i CO2 budsjettet for veiutbyggingen til Nye Veier.

Arbeidet i felt er tungt. 

–  20 kilo med utstyr må bæres opp og ned heier, gjennom myrer og kratt, i opptil åtte timer daglig. Det blir noen ganger vi tråkker feil i myrene, med påfølgende våte bein, ler sivilingeniør Samuel Vingerhagen.

– Per 6. mai er det målt myrdybder 80 steder fra Mandalselva i øst og vestover til heiene ved Stiland. Nå gjenstår det å måle inn omtrent 40 punkter på Stiland/Høyland og cirka ti ved Optedal, som ligger like ved Lyngdal, orienterer planprosessleder Håkon Lohne i Nye Veier.

Arbeidet med myrkartlegging er planlagt ferdig i løpet av mai.

Les mer om Nye Veiers E39-prosjekt Kristiansand – Ålgård her:

Rundt 140 steder måler vi dybder i myrer. Det gir oss verdifull informasjon som brukes i klimaberegninger for prosjektet med ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal. Kart som viser måling av myrdybder. Røde punkter viser gjenstående punkter, mens gule kryss viser steder der en har målt.
Tonje Terkelsen måler inn prøvetakningspunktet med GPS i myra rett nord for Faksevatnet. Myra var 5 meter dyp i prøvepunktet. Foto: Samuel Vingerhagen