Ett skritt nærmere ny E39 Mandal-Lyngdal øst

Lyngdal kommune vedtok detaljregulering for ny E39 Mandal – Lyngdal øst, den 12. mai. Dette gjelder den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune. Nye Veier har med dette tatt enda et viktig steg på veien mot å realisere en ny 4 felts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger. 

Nye Veier AS i samarbeid med Sweco planlegger 26 kilometer med ny firefelts motorvei fra Mandalselva og gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune, Agder.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lyngdal kommunestyre den 12.mai 2022 i sak 31/2022 (planid 202013), detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dette gjaldt den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune.  Les protokollen her.

Helhetlig utbygging 
Nye Veier sikter mot en politisk vedtatt reguleringsplan i begge involverte kommuner, Lyngdal og Lindesnes i første halvår i 2022.  

– Den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal til Lyngdal er en viktig brikke i helhetlig utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Den nye veien er et nytt og viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å legge til rette for fortsatt god vekst og utvikling i Agderregionen, plan prosjektleder Håkon Lohne i Nye Veier.