Avdekker hemmeligheter fra fortiden

E39 Mandal - Lyngdal Arkeologi

Det er høy aktivitet i regi Nye Veier om dagen, i korridoren for ny, trafikksikker E39 mellom Mandalselva i Lindesnes og Herdal i Lyngdal. – Vi har en rekke aktiviteter pågående.
Det er alt fra arkeologiske utgravninger, via registreringer av ulik art til grunnundersøkelser ved hjelp av boreprøver, forteller planprosessleder Håkon Lohne. Han er ansvarlig for planarbeidet som utføres av Nye Veier. Det er mye som skal kartlegges når ny vei skal bygges.

Nylig var Håkon Lohne i felt og hilste på et knippe av de mange som utfører oppdrag for Nye Veier. Kulturhistorisk Museum er i gang med sine utgravinger langs korridoren. Bildene i denne posten er hentet fra Bjerland i Lindesnes, en av lokasjonene som graves ut. Her vet man det har vært menneskelig aktivitet langt tilbake i oldtiden, og frem til i våre dager. Arbeidet er planlagt å ta 14 uker.

Innenfor feltarbeid er Sweco i full sving med å kartlegge private brønner. Arbeidet har pågått i hele korridoren. Aktiviteten er hjemmebesøk hos grunneiere, som vi tidligere har vært i kontakt med per brev. I tillegg til koordinatfesting av brønner tas det ut prøver for kjemisk analyse.

Geologi skal bore hydrogeologiske grunnvannsbrønner i Skreheia, Vråheia og Eikeråsheia. Boring utføres av Sørlandet Brønnboring. Brønnene skal instrumenteres slik at grunnvannsstanden ved logges kontinuerlig. Det er planlagt mer enn 300 borpunkter langs traseen, for å sikre seg et best mulig bilde av grunnforholdene.
Det foregår også supplerende paragraf 9-undersøkelser etter Kulturminneloven, som vil pågå frem til slutten av mai.

Arkeologene synes det spennende å kunne avdekke hemmeligheter fra fortiden. Funnene er også med å tegne et klarere bilde av vår forhistorie. Har vi fått ny kunnskap? Må historien skrives om? Hva de fant, kommer vi tilbake med når arbeidene er utført.


Les mer om arkeologi i regi Nye Veier: https://www.facebook.com/arkeologipanyeveier
Sjekk ut hva de gjorde og fant på prosjekt ny, trafikksikker E39 Mandal øst – Mandal by:https://www.facebook.com/ArkeologiPaaKanten