Slik kan en ny trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t fra Mandal til Herdal i Lyngdal se ut. Denne filmen er ment som hjelpemiddel for å visualisere vårt foreløpige arbeid på veistrekningen.