Varsel om oppstart og merknadsbehandling

Varsel om oppstart i Lindesnes og Lyngdal kommuner

20. januar 2021 var fristen for å sende inn innspill til varsel om oppstart av dette planarbeidet. I alt kom det inn innspill fra 93 ulike interessenter (myndigheter, organisasjoner og privatpersoner). 37 av disse kom inn via medvirkningsportalen, Din E39.

Innspillene ble oppsummert og svart ut i et eget merknadsdokument. Kopi av alle innkomne innspill til varsel om oppstart, kan du finne nederst på siden.

Varsel om 4 mindre utvidelser av planområde i Lindesnes

Den 19. mars 2021 varslet Nye Veier om fire mindre utvidelser av planområdet (markert med blå markering i kartet), ihht. Plan- og bygningsloven §12-8. Utvidelsene omfatter kun Lindesnes kommune og bakgrunnen for utvidelsene er optimalisering av tiltaket og løsninger for midlertidige bygge- og anleggsområder samt drifts veier.

De fire mindre utvidelsene er:

  1. Areal vest for fv. 4054 Farmoveien 
  2. Areal sør-øst for fv. 460 Audnedalsveien nr. 367 og 365 
  3. Areal ved Skofteland vest for fv. 460 Audnedalsveien 
  4. Areal langs grusvei Nedre Undal til Haddeland

Frist for å komme med innspill var 18. april 2021. Det kom inn 10 innspill fra myndigheter og privatpersoner. Alle innspill har blitt oppsummert og svart ut i eget merknadsdokument, sammen med innkomne innspill til varsel om oppstart. 

Les mer om utvidelsen av varslingsområdet her