Medvirkningsstrategi 2020-2022

Nye Veier ønsker å inkludere deg i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplanen for E39 Mandal – Lyngdal øst.
Vil du vite mer om hvordan Nye Veier ønsker å gjennomføre dette, les vår medvirkningsstrategi.

Medvirkningsstrategien består av en interessentanalyse som identifiserer aktuelle interessenter og aktører samt hvordan de skal involveres i planarbeidet. I tillegg gir planen en oversikt over hvilke kommunikasjonskanaler og arenaer prosjektet skal benytte for å kommunisere ut prosjektet på best mulig måte.
Til slutt gir planen en oversikt over fremdriften for prosjektet, hvordan og når prosjektet skal kommunisere utad.