Ny og mer detaljert informasjon om hjort og annet vilt skal brukes aktivt i planleggingen av E39. Viltkameraer settes i terrenget for å dokumentere de mest brukte vilttrekkene. Det gir mer kunnskap til å plassere punkter hvor dyr og mennesker kan krysse E39 mellom Mandal og Lyngdal.

Nye Veier har utarbeidet områdereguleringsplan med konsekvensutredning for denne strekningen. Planen har vært på høring. Etter perioden med høringer har Nye Veier nylig gjennomført et folkemøte i Lindesnes hvor tema var vilt. På møtet stilte mer enn 20 lokalkjente personer fra de tre kommunene som blir berørt, Mandal, Lindesnes og Lyngdal.

Hensikten med møtet var å få ny informasjon fra lokale kjentfolk og jegere med stor kunnskap om vilttrekk. En ny firefelts motorvei i skogsterrenget skaper en barriere for både mennesker og dyr. Den lokale kunnskapen er viktig for å plassere steder hvor viltet kan krysse E39 uten problemer.

Nå settes det opp kameraer i terrenget for å samle informasjon om de viktigste rutene viltet bruker. Det er spesielt viktig når dyrene trekker fra områdene som brukes om sommeren til områdene som brukes på vinteren.

Kameraene og befaringer vil gi ny og mer detaljert kunnskap om vilt i området. Resultatene skal brukes aktivt inn i den detaljerte planleggingen av veien, og tiltakene som skal gjøres for å lette kryssingen av E39. Saken ble dekket 22 oktober av NRK sørlandet.

https://www.nrk.no/sorlandet/–viltkamera-gir-bedre-veier-1.14752671