Hvorfor velge CEEQUAL?

CEEQUAL er et brukervennlig verktøy for bærekraftsvurdering, og er ledende i bransjen. Verktøyet brukes for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter.

CEEQUAL benyttes som et verktøy for å dokumentere påvirkning på ytre miljø og lokalsamfunn for alle faser av et utbyggingsprosjekt. Dette sikres ved en systematisk gjennomgang av åtte temaer:

  1. Ledelse
  2. Robusthet mot natur- og samfunnsrisiko
  3. Nærmiljø og interessenter
  4. Arealbruk og økologi
  5. Landskap og kulturhistorie
  6. Forurensning
  7. Ressurser
  8. Transport

Innenfor hvert tema blir det stilt krav og kriterier til ulike tiltak man kan gjennomføre for å øke bærekraften. Forbedringstiltak vurderes, gjennomføres og følges opp. Innen hver av disse emnene kan det samles poeng, avhengig av hva man kan dokumentere at er gjennomført. Prosjektets måloppnåelse beskriver dermed hvor bærekraftig prosjektet er.