Hvordan fungerer CEEQUAL (metode)?

CEEQUAL er en selvevalueringsprosess utført av en opplært CEEQUAL Assessor. Alle tiltak som gjennomføres skal dokumenteres og verifiseres av tredjepart som grunnlag for å oppnå en CEEQUAL-sertifisering.

Når vurderingspoengsummen er ratifisert, tildeles prosjektet eller kontrakten en prosentvis poengsum og blir deretter presentert med et CEEQUAL Award-sertifikat som demonstrerer prosjektets prestasjonsnivå på: Bestått – Bra – Veldig bra – Utmerket – Enestående.