Hva mener barn og unge om ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst?

Plan- og bygningsloven pålegger alle som utarbeider planer, offentlige og private, å legge til rette for god involvering av lokalbefolkningen. Medvirkning med barn og unge er en viktig del av dette arbeidet for å tilrettelegge og ivareta deres interesser. Samtidig er det viktig for barn og unge å erfare at deres stemme blir tatt på alvor, og at deres innspill får virkning på fellesskapet. 

Nye Veier ønsker å følge opp dette, og vil i arbeidet med ny E39 Mandal-Lyngdal øst sørge for et godt medvirkningsopplegg med barn og unge.

Informasjonsfilm

Nye Veier har sammen med Sweco laget en informasjonsfilm om veiprosjektet E39 Mandal-Lyngdal, spesielt rettet mot barn og unge i regionen. Filmen er laget i samarbeid med barne- og ungdoms-koordinatorer i Lindesnes og Lyngdal kommuner, barne- og ungdomsrådene, utvalgte berørte skoler og kommuneadministrasjonen. 

Medvirkningspopplegget ble gjennomført med 7. og 9. trinn på to skoler i Lindesnes kommune og en skole i Lyngdal kommune. De brukte filmen i undervisningen og på bakgrunn av den utarbeidet de innspill til Nye Veier.


Nye Veier hentet inn innspill fra barn og unge om disse temaene:

1. Hva er viktig for dere når den nye veien skal bygges? Hvorfor er dette viktig for dere? ​
2. Tror dere den nye veien vil påvirke hverdagen deres? ​
3. Er det noe i området som dere liker godt og som dere er redde for skal forsvinne når den nye veien kommer? ​
4. Er det noe positivt/bra med å bygge ny vei akkurat her? ​
5. Er det noe dere lurer på om prosjektet eller er det andre ting dere vil si til oss?

Fristen for å sende inn innspill var 17.mars

Kontakt oss

Iselin Been Simensen
Arealplanlegger og prosessleder

E39ml@sweco.no
Tlf: 92094185