Hva er CEEQUAL ?

Miljøsertifiseringsordningen stammer opprinnelig fra England, og er en frivillig bransjestandard for sertifisering av bærekraft av anleggsprosjekter. CEEQUAL er en forkortelse for Civil Enginering Environment Quality Assessment and Awards Scheme, og er en velutprøvd metode for å måle bærekraft. Verktøyet har blitt brukt siden 2004 og globalt er rundt 350 prosjekter CEEQUAL-sertifisert.

CEEQUAL benyttes som et verktøy for å dokumentere påvirkning på ytre miljø og lokalsamfunn for alle faser av et utbyggingsprosjekt. Dette sikres ved en systematisk gjennomgang av åtte tema: ledelse, robusthet mot natur- og samfunnsrisiko, nærmiljø og interessenter, arealbruk og økologi, landskap og kulturhistorie, forurensning, ressurser og transport. Innen hver kategori blir det stilt krav og kriterier til tiltak man kan gjennomføre for å øke bærekraften på det enkelte prosjekt. Forbedringstiltak skal vurderes, gjennomføres og følges opp i prosjektet. Innen hver av disse emnene kan det samles poeng. Prosjektets måloppnåelse på poenggivende spørsmål avgjør hvor bærekraftig prosjektet er. Hovedprinsippet for et CEEQUAL prosjekt er dermed å samle poeng på bakgrunn av konkrete beviser for at det faktisk er gjort utredninger, eller tiltak for å fremme miljø- og bærekraft.