Høring og offentlig ettersyn i Lyngdal

Den 19. mai overleverte Nye Veier sitt planforslag til Lyngdal kommune. Utvalg for miljø, plan og teknisk i Lyngdal kommune vedtok i møte 1. juni 2021 å legge ut forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og offentlig ettersyn. Dette gjaldt kun den delen av strekningen som ligger i Lyngdal kommune. Høringsperioden var fra 10. juni – 20. august 2021. 

I alt kom det inn innspill fra 16 ulike interessenter (myndigheter, organisasjoner og privatpersoner).  

Innspillene ble oppsummert og svart ut i et eget merknadsdokument. Kopi av alle innkomne innspill til høring og offentlig ettersyn i Lyngdal, kan du finne nederst på siden. 

Nye Veier takker for alle verdifulle innspill og gode bidrag.

  • Kopi av innkomne høringsuttalelser – Lyngdal – Høring og offentlig ettersyn: Last ned