Høring og offentlig ettersyn i Lindesnes

Utvalg for drift og forvaltning i Lindesnes kommune vedtok i møte 19. oktober å legge forslag til reguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst ut på høring og til offentlig ettersyn. Plandokumentene består av en planbeskrivelse, planbestemmelser, reguleringskart og tilhørende underlag. Høringsperioden var fra 6. november – 18. desember 2021.  

I alt kom det inn innspill fra 47 ulike interessenter (myndigheter, organisasjoner og privatpersoner). 

Innspillene vil bli oppsummert og svares ut i et eget merknadsdokument. Kopi av alle innkomne innspill til høring og offentlig ettersyn i Lindesnes, kan du finne nederst på siden. 

Nye Veier takker for alle verdifulle innspill og gode bidrag. 

  • Kopi av innkomne høringsuttalelser – Lindesnes – Høring og offentlig ettersyn: Last ned