Etter omfattende arbeid over to år, ble områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst, vedtatt i Lindesnes kommune torsdag 23. april 2020.

– Et viktig vedtak som sikrer at vi kan fortsette med full trykk på arbeidet med å realisere ny, trafikksikker hovedvei mellom Kristiansand og Sandnes. Nå ser vi frem til detaljreguleringsfasen hvor vi sammen med kommunen og andre eksterne samarbeidspartnere kommer frem til detaljene i planen, sier prosjektleder Håkon Lohne.

Motorveien vil gi en høyere trafikksikkerhet og vesentlig kortere reisetid for brukeren. Dermed knyttes Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarkedsregion.

Den røde linjen viser den om lag 30 kilometer lange korridoren videre fra Lindland i Mandal til Herdal i Lyngdal, samt tilførselsvei fra Blørstad til eksisterende E39 ved Tredal. I tillegg skal det videre i reguleringsprosessen legges til rette for mulig tilførselsvei til området Udland vest for Vigeland i Lindesnes. Illustrasjon: Nye Veier

Saken har vært førstegangsbehandlet i politiske utvalg i tidligere Mandal- og Lindesnes kommuner, og har vært utlagt til offentlig ettersyn. Innspillene som har kommet til offentlig ettersyn er vurdert og kommentert. De hovedtema som har vært vurdert i forbindelse med førstegangsbehandling og etter offentlig ettersyn, er hensynet til drikkevannskildene til Mandal, kryssløsning og tilførselsvei til Udland. Samt hensynet til vilt på hele strekningen.

Nye Veier har gjennom prosessen hatt mål om å ha en åpen og god dialog med kommunene og de regionale instansene og innbyggerne.

– På bakgrunn av det, har vi utviklet og benyttet digitale medvirkningsportaler, sosiale medier og informasjonsfilmer. Hensikten var å få økt innbyggerdialog, på den måten at alle interessenter, inklusive myndigheter, kunne få kontinuerlig informasjon, forståelse, kjennskap og innsyn i prosjektet allerede i tidligfase, forteller prosjektleder Håkon Lohne.

Nye Veier starter nå arbeidet med å detaljregulere veien.

– Vår ambisjon er å kunne starte anleggsarbeidene allerede årsskiftet 2021/2022, sier prosjektleder Håkon Lohne.

Informasjon om prosjektet

Mer informasjon om prosessen finner du her på prosjektnettsiden og https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-mandal-lyngdal-ost/

Her finnes beskrivelse av planen, reguleringsplankart og bestemmelser. Planen inkluderer også konsekvensutredning med rapporter om blant annet kulturminner, drikkevann og støy.

Bilder

Last ned