Fremdrift

  • I august og september 2020 gjennomførte Nye Veier og Sweco en samhandlingsfase for å forberede arbeidet med detaljreguleringen for E39 Mandal-Lyngdal øst. Målet for denne fasen var å rigge prosjektet og å legge en plan for arbeidet som sikrer tenkt fremdrift.
  • Fra oktober 2020 og fram mot årsskifte 2021 ble det igangsatt arbeid med å optimalisere veilinjen innenfor områdereguleringens plangrense og forankre planinitiativ hos Lindesnes og Lyngdal kommuner. 4.desember 2020 ble det varslet oppstart av planarbeidet med en påfølgende høringsperiode på 4 uker.
  • Frem mot mai 2021 vil prosjektet utarbeide planforslaget som består av en planbeskrivelse, planbestemmelser og reguleringskart. I tillegg kommer dokumentasjon av det som skal bygges. Nye Veier tar sikte på at planen skal behandles politisk (1.gangsbehandling) før sommerferien i Lyngdal kommune og rett etter sommerferien i Lindesnes kommune. Etter politisk behandling vil planforslaget legges ut på høring (offentlig ettersyn).
  • Deretter vil merknader og innspill fra høringsperioden oppsummeres og behandles. Eventuelt justert planforslag vil kunne legges frem til 2. gangs behandling og vedtak i årsskifte 2021/2022.