Fremdrift

  • I august og september 2020 gjennomførte Nye Veier og Sweco en samhandlingsfase for å forberede arbeidet med detaljreguleringen for E39 Mandal-Lyngdal øst. Målet for denne fasen var å rigge prosjektet og å legge en plan for arbeidet som sikrer tenkt fremdrift.
  • Fra oktober 2020 og fram mot årsskifte 2021 ble det igangsatt arbeid med å optimalisere veilinjen innenfor områdereguleringens plangrense og forankre planinitiativ hos Lindesnes og Lyngdal kommuner. 4.desember 2020 ble det varslet oppstart av planarbeidet med en påfølgende høringsperiode på 4 uker.
  • Frem mot mai 2021 vil prosjektet utarbeide planforslaget, som består av en planbeskrivelse, planbestemmelser og reguleringskart, samt nødvendig dokumentasjon som må ligge til grunn for at planen kan legges ut til 1. gangs behandling. Planen legges ut til 1. gangs behandling og offentlig ettersyn i starten av juli 2021, med høringsfrist i starten av september 2021.
  • Merknader og innspill fra høringsperioden oppsummeres og behandles, og justert planforslag vil legges frem til 2. gangs behandling og vedtak i årsskifte 2021/2022.