Forslag til områderegulering av E39 Mandal – Lyngdal øst og oppheving av kommunedelplanene for deler av E39 er lagt ut for offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering av E39 Mandal- Lyngdal øst:

Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag til områderegulering med konsekvensutredning for fremtidig E39 mellom Mandal (Mandalskrysset) og Lyngdal øst (Herdal) til offentlig ettersyn og sendt ut på høring. Dokumentene kan du finne under fanen ‘Høringsdokumenter’ på denne nettsiden. Planforslaget er også gjort tilgjengelig i papirutgave. Det er lagt ut ved tjenestetorget på rådhuset i Mandal, samt servicekontorene på rådhuset i Vigeland og Lyngdal.

 

Kart kan lastes ned her

Innspill til planforslaget kan sendes

  1. via medvirkningsportalen DinE39.
  2. på epost til E39ML@sweco.no
  3. via brev til Sweco Norge AS, postboks 80 Skøyen, 0212 Oslo. Merk brevet med E39ML – Innspill planarbeid.

Innspill i høringsperioden vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter høringsperioden vil innspillene bli sammenstilt og svart ut i et eget merknadsnotat som følge plansaken videre til neste politiske behandling.

Frist for innspill til planforslaget er 14.06.19.

Folkemøter og åpen kontordag

Det inviteres til folkemøter og åpen kontordag i forbindelse med offentlig ettersyn på E39 Mandal – Lyngdal øst:

Lyngdal kommune:                      21.05.19 – Folkemøte kl. 18-21 i Lyngdal kultursenter

Lindesnes kommune:                  22.05.19 – Felles åpen kontordag kl. 10-14 i Vigelandsstua

Mandal kommune:                      22.05.19 – Folkemøte kl. 18-21 i Buen kulturhus

Spørsmål om planforslaget rettes til den kommunen det gjelder eller til Nye Veier v/ Håkon Lohne på e-post haakon.lohne@nyeveier.no.

Oppheving, på strekningen Mandal – Lyngdal øst (jf. Plan og bygningsloven §11-14)

Planutvalget i Mandal (10.04.19), kommunestyret i Lindesnes (25.04.19) og hovedutvalg for miljø, plan og drift i Lyngdal (10.04.19) har besluttet å legge ut forslag om opphevelse av:

  • deler av kommunedelplan for: E39 Dølebru – Livold, (vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre), vest for Mandalselva, inkludert elva, ut på offentlig ettersyn.
  • deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på strekningen Fardal – Herdal, ut på offentlig ettersyn.

Innspill til opphevelsene kan sendes innen 14.06.19 til:

  • fellespost@mandal.kommune.no (gjelder Mandal)
  • postmottak@lindesnes.kommune.no (gjelder Lindesnes)
  • post@lyngdal.kommune.no (gjelder Lyngdal)

Kart kan lastes ned her