Formål

Strekningen Mandal – Lyngdal inngår i porteføljen til Nye Veiers prosjektområde E39 Kristiansand – Sandnes.

Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å avklare korridor for framtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst på strekningen fra Mandalskrysset til Herdalen. Strekningen er på ca 30km og skal planlegges som 4-felts motorvei med fartsgrense 110km/t.  Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.