Fase 1: kunnskapsinnhenting

Nye Veier og prosjektet har som mål å knytte befolkningen med deres lokalkunnskap tettere på prosjektet. Derfor åpnet man opp for en innspillfase før den formelle høringsperioden etter plan- og bygningsloven via den digitale medvirkningsplattformen Din39. Hensikten var å så tidlig som mulig i prosjektet tilegne seg nyttig informasjon om området for å oppnå et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Gjennom den digitale medvirkningsplattformen DinE39 kunne innbyggere komme med innspill til planarbeidet og knytte disse opp til spesifikke geografiske områder i 3D-modellen. På denne måten ble det enkelt for innbyggerne å komme med innspill og enkelt for prosjektteamet å forstå innspillet. Nye Veier fikk inn totalt 87 innspill i denne fasen. Innspillene som kom inn kan du finne på link: DinE39, se nedre høyre hjørne der det står E39 fase 1.

Kunnskapsinnhentingen i fase 1 ble avsluttet 24. september, 2018.