Miljøsertifisering

For å sikre overordnede krav til bærekraft, energi og klima, har Nye Veier bestemt at prosjektet E39 Mandal – Lyngdal øst skal bli miljøsertifisert gjennom CEEQUAL ver. 6, som for enkelthets skyld kan sammenlignes med BREEAM for anleggsbransjen.

The Civil Enginering Environment Quality Assessment and Awards Scheme (CEEQUAL) er en frivillig miljøsertifisering av anleggsprosjekter som ble lansert i 2003 av britiske Institution of Civil Engineers. I likhet med BREEAM, verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, er CEEQUAL eid av britiske Building Research Establishment. Det er BRE/CEEQUAL som tilbyr og utsteder CEEQUAL-sertifiseringer i Norge.

CEEQUAL-skåren som oppnås angir hvor bærekraftig prosjektet er. En viktig begrunnelse for å bruke CEEQUAL er å sikre at prosjektets bærekraftprofil blir omforent og gjennomført i hele prosjektorganisasjonen. Verktøyet benytter seg av bevisbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering, for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.