CEEQUAL

Nye Veier har ambisjon om å oppnå lavere klimagassutslipp og redusert miljøfotavtrykk sammenlignet med et tradisjonelt veiutbyggingsprosjekt. Derfor skal CEEQUAL nå brukes.

Det er liten tvil om at store anleggsprosjekter påvirker miljøet i betydelig grad. Samtidig krever et moderne samfunn gode, og ikke minst trygge veier.  Derfor ønsker Nye Veier å bygge E39 Mandal – Lyngdal øst på en mest mulig bærekraftig måte for å redusere negative påvirkninger på miljø og samfunn.   

I områdereguleringsfasen utarbeidet Nye Veier en ytre miljøplan som ga en oversikt over miljømessige krav og utfordringer for prosjektet i denne planfasen. Ytre miljøplanen beskrev mål og krav for videre detaljregulering- og prosjekteringsfase. Den kom også med innspill mot bygge- og anleggsfase med overordnete tiltak.

For å sikre overordnede mål for bærekraft, energi og klima har Nye Veier nå stilt krav til at E39 Mandal-Lyngdal øst nå skal bli miljøsertifisert. Dette skal oppnås ved å jobbe etter en global klassifiseringsstandard for utbyggingsprosjekter ved navn CEEQUAL. På den måten blir prosjektets bærekraftprofil gjennomført i hele prosjektorganisasjonen, og det sikres en systematisk, dokumentert og etterprøvbar prosjektgjennomføring.