CEEQUAL i E39 Mandal – Lyngdal øst

E39 Mandal-Lyngdal øst skal CEEQUAL sertifiseres for prosjekterings- og anleggsfasen (Design and Construction). Dette innebærer at de løsningene som prosjekteres skal ha et ekstra fokus på bærekraft sammenlignet med et vanlig prosjekt. For eksempel kan dette være å fokusere litt ekstra på å redusere transport av masser, kreve lavutslippsmaterialer, eller gjøre en ekstra innsats for ørreten i et vassdrag.

I utbyggingsfasen kan E39 Mandal-Lyngdal øst i henhold til CEEQUAL, bli belønnet for å faktisk gjennomføre, eller aller helst forbedre de prosjekterte løsningene. Dersom den prosjekterende eller utbyggeren, klarer å finne nye innovative løsninger for å bedre bærekraften i prosjektet, gir dette mange poeng i CEEQUAL. Hvor bærekraftig reguleringsplanen og anleggsfasen har blitt gjennomført, avgjøres på bakgrunn av fremlagte bevis i samsvar med CEEQUAL. 

Nye Veier har nå identifisert hvilke poenggivende spørsmål og tiltak som er relevante for dette prosjektet.  Ambisjonen for prosjektet er å gjøre det så bra som mulig, og minimum oppnå nivået «Veldig bra». Dette innebærer at 60-75% av mulige poeng kan godkjennes av CEEQUAL som oppnådd i prosjektet.


Internasjonal miljøsertifisering for Nye Veier-prosjekter
Nye Veier jobber aktivt i alle utbyggingsprosjekter med å redusere klimagassutslipp og miljøfotavtrykk sammenlignet med tradisjonelle veiutbyggingsprosjekt. I det arbeidet brukes CEEQUAL, en internasjonalt anerkjent sertifiseringsordning for anleggsprosjekter.

Les mer