Beliggenhet

Planområdet strekker seg fra Mandalselva, sørvest for Kristiansand, gjennom Lindesnes kommune, til Herdal i Lyngdal kommune. Planområdet ligger i Agder fylke. Veikorridoren som planlegges vil ligge nord for dagens E39, og for det meste nord for veikorridoren i eksisterende kommunedelplan.