Fra åpen kontordag i Lindesnes 16 okt. 2018. Foto: Sweco

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-9, varslet Nye Veier 24.september 2018 om igangsettelse av planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. Samtidig ble planprogrammet sendt ut på høring og lagt ut på offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 6.

Nye Veier takker de mange fremmøtte på åpne kontordager og folkemøter i oktober for hyggelige samtaler og gode innspill.

I løpet av høringsperioden kom det inn 86 høringsinnspill. Flere av disse kom inn via Nye Veier sin digitale innsyn- og medvirkningsportal, Din E39. Alle innspill er nå oppsummert, kommentert ut av Nye Veier og følger plansaken videre. Flere av innspillene har ført til justeringer av planprogrammet som legges fram for vedtak.

Planprogrammet skal fastsettes i de tre kommunene nå desember/januar 2019.