Kunngjøring av vedtatt opphevelse av kommunedelplan for del av E39 Fardal – Vatlandstunnelen PlanID 201410

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-17 jf. §11-15, vedtok Lyngdal kommunestyre den 18.06.2020 (sak 67/2020), å oppheve del av kommunedelplan (KDP) for E39 Lyngdal Øst – Vatlandstunnelen (PlanID 201410).  Vedtaket omfatter kun den strekningen av kommunedelplanen som dekkes av områdereguleringen for E39 Mandal-Lyngdal Øst (PlanID 201805). Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 11-15. Dokumenter i saken, vennligst se: Planregisteret i Lyngdal kommune For ytterligere