Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Formannskapet, etter delegert myndighet, i Lyngdal kommune vedtok den 26.03.2020, sak 22/2020, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Kommunestyret i Lindesnes kommune vedtok den 23.04.2020, sak 15/20, Områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. Dokumenter i saken: Planregisteret i tidligere Mandal kommune Planregisteret i tidligere Lindesnes kommune Planregisteret i Lyngdal kommune For ytterligere informasjon, vennligst se: Prosjektnettsiden E39 Mandal-Lyngdal Øst: