Kartlegger vilttrekk langs ny E39 Mandal – Lyngdal

Ny og mer detaljert informasjon om hjort og annet vilt skal brukes aktivt i planleggingen av E39. Viltkameraer settes i terrenget for å dokumentere de mest brukte vilttrekkene. Det gir mer kunnskap til å plassere punkter hvor dyr og mennesker kan krysse E39 mellom Mandal og Lyngdal. Nye Veier har utarbeidet områdereguleringsplan med konsekvensutredning for denne strekningen. Planen har vært på høring. Etter perioden med høringer har Nye Veier nylig