Vel gjennomført åpen kontordag og folkemøter

Tirsdag 21. og onsdag 22. mai gjennomførte Nye Veier sammen med Sweco åpen kontordag og folkemøter i  henholdsvis Lyngdal og Mandal kommuner i forbindelse med sitt forslag til områdereguleringen. Vi takker de mange fremmøtte for interessen og innspill. Nye veier minner samtidig om at publikum kan komme med innspill på planforslaget innen 14. juni 2019.